MATLAMAT

1.Mempertingkatkan mutu pendidikan di sekolah secara menyeluruh. 2. Membentuk profesion gutu yang berilmu, kreatif dan berpendidikan untuk membantu membangunkan sahsiah guru itu sendiri dan membangunkan nusa, bangsa dan agama. 3. Membentuk golongan pelajar yang berilmu,kreatif dan berdisiplin untuk pembangunan nusa ,bangsa dan agama. 4. Merapatkan jurang perbezaan kemudahan pendidikan antara sekolah bandar dengan sekolah luar bandar.

Matlamat

Matlamat PSS

0 comments: